جزئیات وبلاگ

نکات نوشتن اجاره نامه


مهم ترین کار در اجاره کردن مکان و فضایی، بستن قرارداد اجاره فی مابین طرفین هست. این قرارداد بایستی رسما میان طرفین بسته گردد. متأسفانه بسیاری از افراد این فعالیت را بی‌اهمیت فرض می‌کنند و به فرد مقابل خودبه صورت کامل پشت گرمی می‌کنند و همین اتکا در آینده موجب بروز مشکلاتی شود. در منفعت، حتی در صورتی اجاره‌نامه‌ای را با افراد نزدیک و آشنای خود می‌بندید، آن را رسما پیگیری فرمایید و در دفاتراسنادرسمی به ثبت برسانید تا در آینده مسائلی کوچک موجب دل‌چرکین شدن طرفین از یکدیگر نشود.

قرارداد اجاره را اجاره‌نامه می‌نامند. این قراردادمیانمالک ملک و اجاره‌کننده بسته می شود و رابطه موجر و مستأجر را رسما مشخص می‌کند. به صاحب ملک موجر و به اجاره‌کننده مستأجر گفته می‌گردد. اجاره‌نامه در واقع تعهدی می‌باشد که طرفین به یکدیگر میدهند تا در صورت بروز اختلافات به آن مراجعه کنند.

در قرارداد اجاره مشخصات موجر و مستأجر، معیار اجاره‌ارزش، مجال اجاره، چیزی که اجاره می شود و شرایط موجر و مستأجر درج می گردد.

مشخصات مستأجر و موجر در قرارداد اجاره

نکته‌ای که دراین باره وجود داراست این میباشد که در ضابطه این حق به مستأجر داده گردیده است که در شکل تصمیم به تخلیه ملک یا این که منزل، می تواند اجاره‌ بهای یک ماه دیگر را به موجر پرداخت نماید و ملک را تخلیه نماید. متأسفانه در این مورد برابری در میان دو طرف نیست.

مشخصات مستأجر و موجر در قرارداد اجاره

نکته‌ای که دراین باره وجود داراست این میباشد که در ضابطه این حق به مستأجر داده گردیده است که در شکل تصمیم به تخلیه ملک یا این که منزل، می تواند اجاره‌بهای یک ماه دیگر را به موجر پرداخت نماید و ملک را تخلیه نماید. متأسفانه در این مورد برابری در میان دو طرف نیست.

نکات نوشتن اجاره نامه
نکات نوشتن اجاره نامه

ارزش اجاره در تفاهم نامه اجاره

در اجاره‌نامه، پولی را که در میان طرفین توافق می‌گردد و می بایستدر طی مشخصی از طرف مستأجر پرداخت خواهد شد، اجاره‌قیمت می گویند. در انتخاب اجاره‌قیمت مواقعی مانند تجهیزات ملک، دسترسی‌های شهری آن، وجود بالابر (در ساختمان‌ها)، سن سازه، سطح فرهنگی و اجتماعی محله، ناحیه و حوزه‌، دسترسی به اثاثیه حمل و نقل همگانی مانند مترو و اتوبوس و … مؤثر می‌باشند و هر چه این امکانات بیشتر باشد، مبلغ اجاره‌قیمت بیشتر میگردد؛

بدین ترتیب، در هنگام گزینش اجاره‌ارزش بدین تجهیزات دقت نمائید و توجه فرمائید تا مبلغی اضافه در قبال چیزی که وجود ندارد، از شما دریافت نشود.

نظرتان را بنویسید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.