8 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:
6,160,000,000 تومان 
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
فروش زمین در میدان قارتال س...

سرعین

 • بر خیابان
 • سند دارد
 • مرکز شهر
7,000,000,000 تومان 
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
املاک سرعین | زمین با قیمت ...
 • بر خیابان
 • زمین مسکونی
 • سند دارد
 • سند شش دانگ
 • مرکز شهر
1,593,000,000 تومان 
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
زمین با قیمت عالی در خیابان...

سرعین خیابان حجاب

 • بر خیابان
 • زمین مسکونی
 • سند دارد
 • سند شش دانگ
 • مرکز شهر
1,530,000,000 تومان 
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
خرید زمین 340 متری در سرعین...

سرعین خیابان حجاب

 • بر خیابان
 • زمین مسکونی
 • سند دارد
 • مرکز شهر
 • مناسب آپارتمان سازی
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
زمین 270 متری با پروانه ساخ...

سرعین

 • بر خیابان
 • پروانه ساخت
 • زمین تجاری
 • زمین مسکونی
 • سند دارد
714,000,000 تومان 
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
زمین 170 متری در سرعین...

سرعین خیابان ابریشم

 • بر خیابان
6,600,000,000 تومان 
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
خرید زمین 550 متری در میدان...

سرعین

 • بر خیابان
 • مناسب آپارتمان سازی
2,400,000,000 تومان 
۱۵ تیر, ۱۴۰۱
خرید زمین 480 متری در سرعین...

سرعین

 • بر خیابان
 • مناسب آپارتمان سازی